Op een mooie buitenlocatie in Rijsbergen staat een geweldige zorgboerderij, waar wij dagbesteding aanbieden aan kinderen, jongeren en volwassenen met een Autisme spectrum stoornis (ASS), licht verstandelijke, psychische en of lichamelijke beperking.

Onze dagbesteding bestaat uit een combinatie van diverse creatieve en arbeidsmatige activiteiten zowel binnen als buiten met professionele ondersteuning/begeleiding. 

Ons doel is om onze cliënten de ruimte en een groot aanbod aan activiteiten te bieden, zodat ze zich kunnen ontplooien en ontwikkelen en daardoor inzicht krijgen in hun eigen mogelijkheden en de ruimte krijgen om deze in hun eigen tempo verder te ontwikkelen.

Voor deelname aan onze dagbesteding is een indicatie WMO, PGB,WLZ of Jeugd nodig.

Indien deze er nog niet is kunnen wij u ook helpen met de aanvraag hiervan.