Stichting MultiCreatief biedt dagbesteding en individuele begeleiding op maat aan mensen met een autisme spectrum stoornis (ASS), een licht verstandelijke, psychische en/of lichamelijke beperking.

Cliënten hebben voor de dagbesteding een WMO, PGB, WLZ of Jeugd en Gezin indicatie nodig. Indien deze er nog niet is helpen wij met de aanvraag hiervan.

Dagbesteding Jongeren

Wij bieden dagbesteding aan (jong)volwassenen die graag willen leren om zo zelfstandig mogelijk te functioneren. En die graag willen ontdekken wat hun mogelijkheden zijn. Ook hierbij werken wij vanuit de interesses van de cliënt om zo dicht mogelijk bij hun zelf te blijven.

Cliënten afhankelijk van de hulpvraag kunnen trainen op:

– Zelfstandigheid/zelfredzaamheid
– Sociale vaardigheden
– Praktische vaardigheden
– Weerbaarheid
– Behoud van vaardigheden etc.

Individuele Begeleiding

Individuele begeleiding op maat.

Dagbesteding Ouderen

Deze dagbesteding is speciaal bedoeld voor ouderen met een lichamelijke/verstandelijke beperking of met een lichte vorm van dementie, die zo lang mogelijk zelfstandig willen blijven functioneren. De dagbesteding voor ouderen is ook op de Zaterdag geopend. De bedoeling is dat mantelzorgers even worden ontlast. De ouderen actief blijft en zo lang mogelijk thuis kan blijven.

De dagbesteding is vooral gericht op zo lang mogelijk zelfstandig functioneren. Het zo lang mogelijk behouden van vaardigheden evt. met aanpassingen en/of hulpmiddelen.

– Bewegingslessen via spel en dans
– Geheugentraining
– Handvatten voor thuis
– Begeleiding/ondersteuning bij het zoeken naar de juiste vervolgstap/plaats.

Dit alles in een gezellige huiskamer omgeving speciaal ingericht voor ouderen. Ook hier wordt gewerkt vanuit de interesses van de cliënt.