Aanmelden en intakeprocedure

Iedere cliënt die zich bij ons aanmeldt wordt zorgvuldig begeleid. Na het kennismakingsgesprek vind er een observatiemoment plaats om te bepalen of de begeleidingswijze van Stichting Multi Creatief bij de cliënt past en of de cliënt binnen de groep van Stichting Multi Creatief past.

We werken met een zorgcyclus die is vastgesteld aan de hand van wettelijke normen. De cyclus bevat verschillende evaluatiemomenten en duidelijke afspraken. Zo weet u wat we gaan doen en kunnen we de cliënt de zorg en aandacht geven die bij hem of haar past. De zorgcyclus is ook een goede manier om de ontwikkeling van een cliënt te volgen.

Intakeprocedure
De intake van een cliënt verloopt als volgt:

 • Kennismakingsgesprek en rondleiding.
 • Observatiemoment (Proefdag)
 • Intakegesprek
 • Gesprek om te bepalen of de zorg van Stichting Multi Creatief aansluit bij de wensen en de persoonlijkheid van de cliënt. Ook kijken we of de cliënt in de groep past.
 • Afspraken maken over dagbesteding individuele begeleiding en/of vervoer, zodat we het tempo kunnen afstemmen op de cliënt en deze een goede start kan maken.

Zorgcyclus en zorgplan
Na de intake leggen we een zorgplan aan. In dit plan houden we de ontwikkelingen van de cliënt bij en leggen we andere relevante informatie vast. Dit geeft een goede indruk van het effect van onze zorg.

Wat zijn de kosten?
Afhankelijk van uw zorgindicatie, kunt u vanuit een PGB zorg bij ons inkopen en tevens zijn wij onderaannemer van diverse zorginstellingen.

Aanmeldformulier

  Informatie Aanmelder
  * is verplicht

  Naam aanmelder: *

  Telefoonnummer aanmelder: *

  E-mailadres aanmelder: *

  Huidige woonplaats cliënt: *

  De cliënt die ik wil aanmelden valt binnen de volgende (doel)groep:

  Zorgvraag voor:

  Geef een toelichting of aanvullende informatie die van belang kan zijn voor uw aanmelding: